O parafii

Cerkiew p.w. Narodzenia NMP znajduje się we Włodawie, w województwie lubelskim. Parafia należy do Diecezji Lubelsko-Chełmskiej i liczy około 60 wiernych.

Msze odbywają się w niedziele i święta o godzinie 10:00.

Architektura włodawskiej cerkwi

Cerkiew położona jest na krawędzi skarpy nadbużańskiej - na terenie dawnego cmentarza obwiedzionego murem z bramą. Reprezentuje typ cerkwi ruskiej, bizantyńsko-klasycystycznej.

Cerkiew jest murowana z cegły, otynkowana. Zbudowana na planie krzyża greckiego, z trzema apsydami od wschodu, wydłużoną częścią frontową oraz wieżą od zachodu, babińcem w przyziemiu i chórem muzycznym na piętrze. Sklepienie - kolebkowe. Okna wydłużone, zamknięte półkoliście, z archiwoltami zdobionymi ząbkowaniem. Portale: główny - od zachodu - i dwa boczne - w ramionach krzyża - od północy i południa, wyodrębnione w formie ryzalitów zwieńczonych segmentowymi naczółkami. Fasada z półkoliście zamkniętym, wielkim oknem, na osi ujętym od góry wyłamującą się archiwoltą; dwie górne kondygnacje wieży wyodrębnione nad gzymsem wieńczącym. Hełm ostrosłupowy kryty łupkiem, zwieńczony latarnią z cebulastą kopułką. Boczne partie dolnej części wieży zwieńczone wieżyczkami z cebulastymi hełmami na wysokich tamburach. Latarnia głównej kopuły w formie wysokiego, ogzymsowanego tamburu, nakryta cebulastym hełmem. Kopuły zwieńczone żeliwnymi krzyżami prawosławnymi, szczyty kaplic transeptowych, prezbiterium oraz naczółki portali - kamiennymi krzyżami łacińskimi. Polichromia klasycyzująca z końca XIX w. Ikonostas (wykonany w 1843 r.) z cyklem klasycyzujących obrazów z życia Marii i Chrystusa. Feretrony:

» rokokowy (druga połowa XVIII w.) z obrazem dwustronnym: MB Leżajska oraz Dzieciątko Jezus;
» rokokowo-klasycystyczny (koniec XVIII w.) z obrazem dwustronnym: MB Chełmska (?) oraz św. Jan Ewangelista;
» rokokowy (czwarte ćwierćwiecze XVIII w.) z obrazami nowszymi.

Architektura cerkwi na podstawie:
"Katalog zabytków sztuki w Polsce", tom VIII, zeszyt 18
Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1975 r.